Flowequeen & miljön

Emballage

Vi har valt att i huvudsak packa våra produkter i papper. Enkelt och utan extra tryck.

Våra barrotade perenner packas i huvudsak i plast, detta för att detta ger produkten ett bättre skydd mot uttorkning och bättre kvalitet.

När vi packar din order använder vi så lite emballage som möjligt för att optimera fraktkostnad och miljö. Pappret och lådorna vi använder oss av är FSC- märkt*

 

Miljö i odlingen

Alla grödor oavsett slutprodukt, tar resurser i form av mark, vatten och näring. För att producenten ska få fram en frisk växt av god kvalitet krävs det ibland även användning av växtskyddsmedel mot sjukdomar och ohyra.

Vissa produkter har bättre förutsättningar att odlas ekologiskt i en kommersiell odling. Idag är det ekologiska utbudet inom blomstersektorn väldigt begränsat.

Det finns andra certifieringar som reglerar användandet av resurser i odlingen. En välkänd certifiering inom blomstodling är MPS – ABC certifiering. De tillhandahåller en certifiering riktad mot blomsterproducenter för att säkra en hållbar odling. En odlare som certifierat sig behöver arbeta med och leva upp till krav inom miljö och hälsa. En stor del handlar om att man använder resurserna i sin odling på rätt sätt.

Flowerqueen strävar efter att handla certifierade produkter och att driva på utvecklingen med fler certifierade odlare. Våra barrotspioner är certifierade enligt MPS A+

*FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.