Odlingsråd för Ranuncler

Det enklaste sättet att odla Ranuncler i Sveriges kalla klimat är att driva fram dem under senvintern/tidiga våren. Ranuncler tål inte minusgrader varför du inte kan flytta ut dem förrän risken för nattfrost är över. Har du möjlighet att odla dem i ett ouppvärmt växthus eller orangeri med frostvakt, kan du fördriva dem redan under senhösten. Precis som de flesta andra blommor, vill ranuncler ha en solig växtplats med mullrik väldränderad jord.

 

Förodling Ranuncler

Ranunclernas rötter liknar små klor eller bläckfiskar. Innan du planterar dem bör de blötläggas i rumstempererat vatten i ca 2-4h. Blötlägger du dem längre finns risk att de ruttnar.
När de svällt upp efter blötläggningen är det dags att plantera. Du kan välja att förodla innan du ska plantera ut dem när frostrisken är över, eller direktplantera knölarna när frostrisken är över. Genom att fördriva dem kommer de blomma tidigare än vid direktplantering.

Vid fördrivning/groddning, går det att använda ett såbrätte eller småkrukor. Fyll brättet till hälften med lätt fuktig så- eller plantjord. Sedan placerar du ut de små knölarna på jorden, med klorna nedåt och fyller upp med jord så de täcks helt. Vattna inte, knölarna är blötlagda och jorden fuktig, mer vatten riskerar att de ruttnar. Nu behöver brättet stå svalt, mellan 4-10 grader i ca 10-14 dagar. Ställ brickan på en sval plats.  Kontrollera knölarna med några dagars mellanrum, se till att jorden är fuktig men inte blöt, och ta bort alla knölar som visar tecken på mögel eller röta.

Under denna tid kommer knölarna att svälla till ungefär två gånger sin ursprungliga storlek och utveckla små vita rötter som liknar hår. När nya smårötter bildats är det dags att plantera dem. Antingen från brätte till krukor, eller när risken för frost är över, direkt på växtplatsen. Kan du inte plantera ut dem direkt, behöver de fortsatt stå svalt men även ljust, för att du ska få kraftiga plantor.

 

Plantering av Ranuncler

Före plantering är det viktigt att förbereda odlingsbäddarna. Jordförbättra med välgödslad planteringsjord och/eller brunnen naturgödsel (tex kogödsel på säck). Ranunklerna planteras med ca 20-25 cm mellanrum. Planterar du ut dem på växtplatsen ,direkt efter du förgroddat dem i ett brätte, bör du sätta dem ca 6 cm djupt. Planterar du ut krukodlade sätter du dem på samma djup som de var i krukan eller snäppet djupare. Skulle du plantera ut dem, innan risken för nattfrost helt är över, kan du skydda dem med fiberduk vid risk för frost.